>

Kdo jsme a kam kráčíme? Věčná otázka lidstva, na kterou není odpověď.....

My naštěstí nejsme lidstvo, ale lidi a tak dozajisté víme, že:

logo TOM Pacov

  - náš pacovský turistický oddíl mládeže už 30 let nese název KAMARÁDI

  - jeho členy je téměř 120 lidiček od 6 let věků až po skorodůchodcovský, všeho vyznání a všeho pohlaví

  - velkou, či skoro většinovou část členstva tvoří dětičky do 18ti let

  - každičký rok máme přes 200 aktivit od hodinového trénování až třebas po třítýdenní expedici do jiných krajin Evropy

základem nejsou jen všechny formy turistiky (pěší, vodácká, cyklo, lyžařská, vysokohorská) ale i klubová činnost (Klubování) a sportovní aktivity (Holduj a turistické závody) a také pracovní aktivity (na našich latifundiích Pastouška, Hutě, tábořiště na Sluneční stezce a klubovně Starodvorská)

- naše adresa je http://www.tompacov.cz a pošta karel.stolba@seznam.cz

  - jako oddíl se dělíme na 4501 a 4502 (zachováváme tradici) a patříme od samého založení Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) v roce 1991 pod jeho ochranitelská křídla

  - ATOM = Asociace turistických oddílů mládeže

  - ATOM zastřešuje téměř 10.000 členů ve skoro 350 oddílech po celé republice

  - dává naprostou samostatnost v náplni činnosti každého oddílu, což je fantastické

    - adresa ATOMu je http://www.a-tom.cz

logo KCT  - všichni členové TOM Pacov jsou zároveň členové Klubu českých turistů (KČT) a jejím mateřským odborem je KČT HOŘEC Pacov což vlastně jedno a totéž je jako TOM Kamarádi Pacov

  - KČT Hořec patří pod kraj Vysočina a je dle řádů zařazen do KČT Vysočina

  - adresa KČT je http://www.klubturistu.cz

logo PACOV

  - město Pacov je přátelský spolupracovník našeho TOM Pacov a pomáhá, seč může

  - pomoc je po linii morální materiální i finanční

  - zároveň máme od města Pacova pronajatou Pastoušku a Hutě

  - adresa města Pacova je http://www.mestopacov.cz

Historie oddílu

V roce 1976 byla po mnoha letech obnovena práce turistického spolku. Tenkrát pod hlavičkou Svazu turistiky pod tehdejším ČSTV. Vše vznikalo pod šéfovstvím pana Františka Papeže z tehdejší Městské skupiny Pionýra, která byla trnem v oku tehdejšímoci, jelikož ta vznikla ze zrušené organizace Junáka v Pacově. Inu politika všeho druhu,ale na konečný spolek už nikdo nemohl jít... Ve stejný okamžik vznikl i Turistický oddíl mládeže pod historickými čísly 4501 a 4502… Jeho aktivity postupně rostly, stejně jako počet členů oddílu a rozsah činností. Po celou dobu různé pohupy nahoru a dolů, tak jakšla doba. Prvním důležitým předělem byl rok 1989, kdy se Svaz turistiky opět vrátil pod samostatný Klub českých turistů a pacovský KČT odešel od ČSTV a stal se samostatným právním subjektem. Snahy vše vrátit pod Junáka nevyšly a vlastně zastánce návratu byl jen jeden. Činnost TOM se stala zrnem v oku, a co si nezajistil a nevydupal, tak neměl. Jen jeho velikost ve členstvu a v aktivitách ho ochránila. Podobná situace byla i po linii KČT, kdy vše se motalo hlavně okolo navracení majetku a péče o budoucnost - o oddíly TOM, šla úplně stranou. A tak v roce 1991 veliká nespokojenost tomáckých oddílu v celé republice vyústila v založení Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) jako samostatné dětské a mládežnické organizace zaměřené na děti a mládež. Pacovský oddíl byl jedním z iniciátorů a zakladatelů ATOMu a jeho moc, kredit a význam rostl měsíc po měsíci. Ovšem k nelibosti nejen ústředních orgánů KČT, ale i například dole v Pacově. Vzniklý samostatným účet, stanovy, peníze dělaly vrásky mnohým nepřejícím. Ale jelikož vlastně TOM od svého mateřského odboru skoro nic nechtěl, vyjma zapůjčování materiálu, který byl vlastně pořízen z peněz pro dětský oddíl, tak byla éra relativního klidu. Pěstovali jsme bylinky, brambory, upravovali Sovův park, získávali granty od ATOMu, takže vše šlo v pohodě. Další zlom nastal v roce 2002, kdy velká část výboru O KČT Pacov začala nechtítmít TOM pod sebou a žádala, abychom odešli a začala s vyloučením vedoucího oddílu z KČT, poté několik dní pře táborem odmítla zapůjčit auto a lodě. Na zásah ústředí KČT totobylo napraveno, ale nedůvěra byla zaseta. Éra společných sezení pod záštitou vrcholových zástupců KČT a ATOMu se konala bez účinku a tak byla jediná možnost. Po trapnostechmimořádné Valné hromady z ledna 2003, se 98% členů TOM písemně rozhodlo odejít a založit vlastní samostatný O KČT Hořec Pacov. Mateřský O KČT ani neodpověděl na žádost alespoň o základní vyrovnání s majetkem. Pomohlo ústředí KČT a ATOMu a několik dalších oddílů do našeho nového začátku. Těm co zůstali v původním O KČT jsme popřálihodně úspěchů a štěstí, a že do vyrovnání se pokládáme za spolumajitele... Začátky byly složité, ale nadšené a postupem let jsme soběstačným, samostatným spolkem,který má úspěchy (i neúspěchy) a je hrdým spolkem domnívající se, že patří k nejlepším anejaktivnějším v celé republice...

Tady najdete něco o naší činnosti a o našich akcích

Činnost našho oddílu je velmi různorodá a jak bylo řečeno v úvodu, když budeme počítat hodinvé trénování až po třebas třítýdenní expedici, tak těch aktivit za rok kalendářní je dost přes číslo 200. A je třeba si alespoň trochu říci o jaké formy se jedná, i když slova asi nikdy přesně nepojmenují vše úplně přesně... 

Tábory,tábory,tábory... Minimálně týdenní akce, většinou o prázdninách různého druhu a vlastně se dá říci, že se jedná každým rokem o JARNÍ TÁBOR, který se vždy koná v nějakém pohoří a pokud možno (i jsou vyjímky) v chalupách, kde si sami vyříme, stelme, větráme a chceme, aby byla samota s okolní přírodou. A naplní jsou běžky, případně pěšky a pobyt na sněhu a ve sněhu. A někdy, a to vyjímečně, umožníme i sjezdařinu. O velkých prázdninách máme LETNÍ TÁBOR, kdy již skoro dvacet let má upřesnění nějaké činnosti, či vlastností (Tábor smolařů, robinzonů, atd) a zatím je tato studnice nevyčerpatelná. Vždy trvá minimálně 14 dní a náplní je turistika,voda, rafty, outdoorové aktivity, vysokohorská turistika, celotáborová hra a tak dále. Vaříme si sami, spíme ve stanech či pod širákem a činíme se od rána do večera. A vždy jednou za dva roky vyrážíme do ciziny a to většinou na Slovensko, což je oblast této aktivitě zaslíbená... 

Expedice, výjezdy... Opět již desítky let typ akce, které nezevšední. Expedice se většinou konají do cizích hor s vysokohorskou turistikou, ferratkami, splouváním na raftech. Zkrátky vyšší outdoorová činnost a náplň je opět určena mládí a také těm starším z oddílu i přátelům oddílu. Výjezdy nejsou každým rokem, ale třebas pod tradičním názvem Hurá do Evropy... jsme pobyli v Holnadsku, Paříži a ve dřívějších dobách i dalších více než 20 zemí Evropy, Asie a Afriky. Zde je účelem poznávání fenomenů příslušných územi a někdy i mimo prázdnin... 

Vícedenní akce... Těch je v průběhu roku docela dost a je jedno zda jsou to tradiční akce jako Velikonoční minitábor, Podzimní tábor, Léto na Pořešíně nebo akce, které buď jsou, a nebo je menší přestávka. Ale určitě za vyjmenování stojí, protože Vandr špuntů, vícedenní voda, Bohatýrská odyssea a další jsou docela hodně oblíbené. A to se nezmňuji o Vánočním ražniči, Galejích na Pořešíně. Zde když přide dobrý nápad, tak ho lze jen a jen využít... 

Jednodenní akce... Zde to jsou hlavně půldení a celodenní výpravy do okolí, či společenské akce jako je např. Zlatá Praha, nebo návštěva aquaparku. Pravdou také je, že tyto akce nemají takovou oblibu jako by měly mít a zatím si nevíme rady, jak ideálně jít dále. Trochu zvláštní je například Velká květnová hra, která když se podaří, tak se má o čem povídat, nebo Stavění májky – nová akce na konci dubna... 

Veřejně přístupné akce... Ani u normálních aktivit se vůbec nebráníme přístupu veřejnosti, ba naopak to vítáme, ale přeci jenom našinci mají přednost. Problémem je někdy najít „ochotné“ to vše připravit a vykonat. Takže jsou i akce, které měly skoro deset ročníků a padly, jako například Nasedněme na kolo a jeďme... Přesto jsou VPA, které náš spolek jen a jen šlechtí, jako Pacovské prázdnění což je vlastně týdenní tábor pro dětičky do 10ti let věku na našem tábořišti a vždy je hodně brzy kapacita naplněna. Dále Pacovské dovádění, kdy jeho historie jde až do komunistické éry a postupem se stala setkáním milovníků netradičních forem pohybu v přírodě pro mnoho oddílu z celé republiky a jen málokdy počet účastníků klesne pod 200 kousků. Na podzim se ke dvacátému ročníku blíží Drakiáda, kam přijde každoročně přes stovku lidiček a dětiček, ať fouká či nefouká. Přes desítku ročníků má i Za Pacovsko čistější, kam jsou zváni i nečlenové, ale popravdě vyjma několika rodičů zatím nikdo mimo okruh oddílu nepřišel, a to bordelu okolo Pacova tak nějak neubejvá. Možná, že do tohoto ranečku aktivit patří i Betlémky... Nahoře u školky, které určitě pomohou i ke zviditelnění oddílu... 

Turistické závodění... To je skoro fenomen naší činnosti, protože jen vyjímečně jsou členové, kteří jsou v popředí celoročních tabulek a nezávodí, samozřejmě zejména v kategorii do 15ti let. Nemáme jen vynikající závodníky, ale skoro každým rokem pořádáme nějaké vyšší kolo tohoto závodu a vždy s velkým úspěchem... 

Brigádničení... Je to základ všeho, protože bez brigád by nebyly finance, bez brigád by nebyly opraveny naše latifundie, bez brigád by nebyly oddílové vazby tak silné, jako jsou. Dnes, kdy oddílové latifundie jsou již celkem v pohodě, potřeba brigád trochu klesla a ze dřívějších více než 5.000 hodin za rok stačí klasické 3.000, to již jde a můžeme se věnovat jinačím věcem... 

Klubové aktivity... To jsou drobnější akce trvající hoďku, či dvě a dotvářejí spíše tvář oddílu. Ale o to jsou důležitější. Vždyt například Klubování je aktivita velmi těžká na přípravu i na samotné konání a v zimním období se koná každý týden. Dále Holduj sportu, pohybu..... v pacovské tělocvičně opět v zimním období a účast je málokdy pod dvacítku zejména našich nejmladších. Trénování na závody je před každou závodnickou sezónou a mnohdy je i třikrát za týden a opět se zde sejde svým způsobem na stále se opakující činnost dost zájemců. Určitě jsou důležité akce typu Příprava akcí před každým výjezdem či táborem. 

Trochu zvláštní je sezení Velké desítky a VTOM, což jsou zvolené orgánové oddílu...