TOM Kamarádi Pacov
Historie oddílu

V roce 1976 byla po mnoha letech obnovena práce turistického spolku. Tenkrát pod hlavičkou Svazu turistiky pod tehdejším ČSTV. Vše vznikalo pod šéfovstvím pana Františka Papeže z tehdejší Městské skupiny Pionýra, která byla trnem v oku tehdejší moci, jelikož ta vznikla ze zrušené organizace Junáka v Pacově. Inu politika všeho druhu, ale na konečný spolek už nikdo nemohl jít... Ve stejný okamžik vznikl i Turistický oddíl mládeže pod historickými čísly 4501 a 4502… Jeho aktivity postupně rostly, stejně jako počet členů oddílu a rozsah činností. Po celou dobu různé pohupy nahoru a dolů, tak jak šla doba. Prvním důležitým předělem byl rok 1989, kdy se Svaz turistiky opět vrátil pod samostatný Klub českých turistů a pacovský KČT odešel od ČSTV a stal se samostatným právním subjektem. Snahy vše vrátit pod Junáka nevyšly a vlastně zastánce návratu byl jen jeden. Činnost TOM se stala zrnem v oku, a co si nezajistil a nevydupal, tak neměl. Jen jeho velikost ve členstvu a v aktivitách ho ochránila. Podobná situace byla i po linii KČT, kdy vše se motalo hlavně okolo navracení majetku a péče o budoucnost - o oddíly TOM, šla úplně stranou. 

A tak v roce 1991 veliká nespokojenost tomáckých oddílu v celé republice vyústila v založení Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) jako samostatné dětské a mládežnické organizace zaměřené na děti a mládež. Pacovský oddíl byl jedním z iniciátorů a zakladatelů ATOMu a jeho moc, kredit a význam rostl měsíc po měsíci. Ovšem k nelibosti nejen ústředních orgánů KČT, ale i například dole v Pacově. Vzniklý samostatným účet, stanovy, peníze dělaly vrásky mnohým nepřejícím. Ale jelikož vlastně TOM od svého mateřského odboru skoro nic nechtěl, vyjma zapůjčování materiálu, který byl vlastně pořízen z peněz pro dětský oddíl, tak byla éra relativního klidu. Pěstovali jsme bylinky, brambory, upravovali Sovův park, získávali granty od ATOMu, takže vše šlo v pohodě. Další zlom nastal v roce 2002, kdy velká část výboru O KČT Pacov začala nechtít mít TOM pod sebou a žádala, abychom odešli a začala s vyloučením vedoucího oddílu z KČT, poté několik dní pře táborem odmítla zapůjčit auto a lodě. Na zásah ústředí KČT toto bylo napraveno, ale nedůvěra byla zaseta. Éra společných sezení pod záštitou vrcholových zástupců KČT a ATOMu se konala bez účinku a tak byla jediná možnost. Po trapnostech mimořádné Valné hromady z ledna 2003, se 98% členů TOM písemně rozhodlo odejít a založit vlastní samostatný O KČT Hořec Pacov. Mateřský O KČT ani neodpověděl na žádost alespoň o základní vyrovnání s majetkem. Pomohlo ústředí KČT a ATOMu a několik dalších oddílů do našeho nového začátku. Těm co zůstali v původním O KČT jsme popřáli hodně úspěchů a štěstí, a že do vyrovnání se pokládáme za spolumajitele...

Začátky byly složité, ale nadšené a postupem let jsme soběstačným, samostatným spolkem, který má úspěchy (i neúspěchy) a je hrdým spolkem domnívající se, že patří k nejlepším a nejaktivnějším v celé republice...